koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

324/2016. (X. 27.) Korm. rendelet

SZAKÉRTŐI TÁJÉKOZTATÓ

 

Magyar Közlöny 165. szám

A Kormány 324/2016. (X. 27.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A megnevezett rendelet két, a pedagógusok minősítésére, fokozatba sorolására, illetve a Klebelsberg Központra vonatkozó jogszabályt módosít.

A 326/2013. kormányrendelet jelen módosítása azon pedagógusok Ped. I. fokozatból Ped. II fokozatba sorolásáról rendelkezik, akiknek az öregségi nyugdíj eléréséhez 2016. szeptember 01-én legfeljebb 7 év van hátra.

A rendelet kiegészíti a Ped. I fokozatból Ped. II fokozatba sorolás egyéb eseteit is.

Lehetőséget kapnak a jelen rendelet hatályba lépését megelőzően sikertelenül lezárult minősítési eljárásban részt vevők november 15-ig beadott kérelemmel az eljárás díjmentes megismétlésére -adott feltételek mellett.

A Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása a tankerületi központok 2016. november 30. napjával történő létrejöttét rendeli el.

A rendeletmódosítás a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2016. október 27.

                                                                                   Koháry Orsolya

                                                                                   szakértő

 

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - 324/2016. (X. 27.) Korm. rendelet