koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

MEGHÍVÓ - Küldöttgyűlés 2017.05.13.

MEGHÍVÓ

Ezúton értesítjük, hogy a Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete, májusban tartja évi rendes küldöttgyűlését. A küldöttgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, aki az előzetesen meghirdetett időpontig regisztrált, és befizette az éves tagdíjat. Szavazati joggal csak a küldöttek rendelkeznek.

A küldöttgyűlés ideje: 2017 május 13. (szombat) 1000 óra

Helyszín: Lurdy Ház

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

A küldöttgyűlésre itt lehet regisztrálni:

http://koszoe.hu/kuldott/

Levezető elnök: Tóth Géza, országos szakképzési tagozat vezetője

Napirendi javaslat:

0900 - 0950 Érkezés, regisztráció
0950 - 1000

Megnyitó köszöntő

Előadó: Bella Tibor elnök

1000 – 1015 Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása
1015 – 1045

Az Oktatási Hivatal és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete együttműködése

Előadó: Dr. Gloviczki Zoltán elnök Oktatási Hivatal

1045 – 1115

Beszámoló az elvégzett feladatokról, a 2016. évi közhasznúsági beszámoló ismertetése

Előadó: Bella Tibor elnök

1115 – 1145

A szervezetfejlesztési folyamat; a tagdíjbefizetés helyzete és az új (2017. év) tagdíj

Előadó: Jurecz Emil főtitkár

1145 – 1230 Szünet, büféebéd, kávé
1230 – 1245

A felügyelő bizottság beszámolója

Előadó: Somodiné Hajdú Éva elnök

1245 – 1300

Az etikai bizottság beszámolója

Előadó: Jakab Tamás elnök

1300 – 1330

A felügyelő bizottság megválasztása

Jelelő bizottság; választási bizottság

1330 – 1400

Aktualitások

Előadó: Bella Tibor elnök, Jurecz Emil főtitkár

1400 – 1415 A küldöttgyűlés zárása

Határozatképtelenség esetén a meghívóban jelzett napirenddel, helyszínnel, aznap 1030 órára újabb küldöttgyűlést hívunk össze, amely az alapszabály értelmében az eredeti napirendbe felvett ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Tájékoztatás a személygépkocsival érkezők részére:

A Lurdy Ház hétvégén ingyenes parkolást biztosít vendégei számára a külső felszíni parkolóban.

Kelt: Budapest, 2017. április 29.

Tisztelettel:

          Bella Tibor                                                             Jurecz Emil

               elnök                                                                      főtitkár

 

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - MEGHÍVÓ - Küldöttgyűlés 2017.05.13.