koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

Küldöttgyűlés 2019

ÉRTESÍTÉS

Ezúton értesítünk minden érdeklődőt, hogy a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete, áprilisban tartja évi rendes küldöttgyűlését. A küldöttgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, aki az előzetesen meghirdetett időpontig regisztrált, és befizette az éves tagdíjat. Szavazati joggal csak a küldöttek rendelkeznek.

A küldöttgyűlés ideje: 2019. április 06. (szombat) 1000 óra

Helyszín: Gregor József Általános Iskola

1172 Budapest, Hősök tere 19 – 20.

kep

A küldöttgyűlésre itt lehet regisztrálni:

http://koszoe.hu/kuldott2019

 

Levezető elnök: Szegedi György, általános alelnök

Napirendi javaslat:

 

0900 - 0950

Érkezés, regisztráció

0950 - 1000

Megnyitó köszöntő

Előadó: Bella Tibor elnök

1000 – 1015

Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása

1015 – 1100

Jog és etika határán -  Előadó: Aáry-Tamás Lajos, oktatási jogok biztosa

1100 – 1130

A tanfelügyelet – számok és értékelések tükrében - Előadó: Gerendás János OH. főosztályvezető-helyettes, Tanfelügyeleti Osztály

1130 – 1200

Pedagógus minősítés – múlt, jelen, jövő (az új kompetenciák) - Előadó: Marosi Katalin OH. osztályvezető, Pedagógusminősítési Osztály

1200 – 1230

Szünet, büféebéd, kávé

1230 – 1300

Beszámoló az elvégzett feladatokról, a 2018. évi közhasznúsági beszámoló ismertetése

Előadó: Bella Tibor elnök

1300 – 1330

Beszámoló: a szervezetfejlesztési folyamat; a tagdíjbefizetés helyzete és az új (2018. év) tagdíj

Előadó: Jurecz Emil főtitkár

1330 – 1345

A felügyelő bizottság beszámolója

Előadó: Áldási Edit elnök

1345 – 1400

Az etikai bizottság beszámolója

Előadó: Jakab Tamás elnök

1400 – 1430

Aktualitások

Előadó: Bella Tibor elnök, Jurecz Emil főtitkár

1430

A küldöttgyűlés zárása

Határozatképtelenség esetén a meghívóban jelzett napirenddel, helyszínnel, aznap 1030 órára újabb küldöttgyűlést hívunk össze, amely az alapszabály értelmében az eredeti napirendbe felvett ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Kelt: Budapest, 2019. március 26.

Tisztelettel:

           Bella Tibor                                                                Jurecz Emil

                elnök                                                                         főtitkár

 

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Küldöttgyűlés 2019