koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

Nyugdíjas szakértők foglalkoztatása II.

Bella Tibor elnök úr és Jurecz Emil főtitkár úr részére

Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete

Budapest

Hősök tere 9.

1172

Tárgy: válaszlevél

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Főtitkár Úr!

A nyugdíjas pedagógusok, szakértők továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos ismételt kérdésükre válaszolva az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) egyértelműen meghatározza azt a kört, akikre a szabályozás vonatkozik. A Korm. határozat 1.1. pontja úgy rendelkezik, hogy a közszférában dolgozók közül azokra a személyekre vonatkozik a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény egyértelműen, valamennyi ágazatra kiterjedően rendelkezik a kétszeres ellátás tilalmáról (83/c. §). Fontos azonban kiemelnem, hogy ez a tilalom a közalkalmazotti jogviszonyban továbbfoglalkoztatott személyekre vonatkozik, míg a megbízási szerződéssel óraadóként vagy egyéb szakértői, vizsgabizottsági feladatot ellátó nyugdíjasok esetében nincs ilyen korlátozás, ők a nyugdíjuk mellett a megbízásért járó juttatást is kézhez kapják. Természetesen mindkét esetben (közalkalmazotti és megbízási szerződéssel) a továbbfoglalkoztatás kizárólag a Kormány engedélyével köthető.

A KLIK a legtöbb esetben felterjesztette a továbbfoglalkoztatási kérelmet a nyilvántartásban szereplő nyugdíjas pedagógusok foglalkoztatásának szándéka esetén, és a Köznevelésért Felelős Államtitkárság támogatásával kérte a Kormány általi engedélyezést.

Fentiekre tekintettel tehát a Korm. határozat rendelkezéseinek megfelelően a jövőben is a munkáltató kezdeményezi a nyilvántartásában regisztrált nyugdíjas pedagógusok, szakértők (érettségi vizsgabiztosok, tanfelügyelők, egyéb szakértői tevékenységet ellátók) megbízási szerződéssel történő továbbfoglalkoztatását, és a Kormány dönt az engedélyezésről.

Üdvözlettel:

Thaisz Miklós

főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Köznevelési Programok és Kapcsolatok Főosztály

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Nyugdíjas szakértők foglalkoztatása II.