koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

Köszönjük a véleményeket!

Kedves Kollégák!

Az EMMI Közoktatásért Felelős Államtitkársága véleményezésre közreadta

„a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló …/2015.(…) EMMI rendeletről szóló előterjesztés”-t.

Az előterjesztéssel kapcsolatban sok, értékes véleményt kaptunk, amelyet elküldtünk az államtitkárság részére.

Több kollégánk észrevette, hogy a módosítási javaslatban még mindig „munkaidő-kedvezménynek” nevezik a szakértők számára biztosított heti egy szakértői napot. Véleményezésünkben kiemeltük ezt a kérést. A közvéleményre való tekintettel kértük, hogy a szakértői napot ne nevezzék munkaidő-kedvezménynek, mert ez a nap nem kedvezmény, hanem a szakértő az intézményen kívül végez állami feladatot!

Ezúton is köszönjük minden kollégánknak, aki vette a fáradtságot, és elküldte javaslatait a rendeletmódosításról!

Az egyesület összegzett véleményét, amint a módosítás nyilvánossá válik, a honlapon közzétesszük.

Köszönettel:

                         Bella Tibor                               Jurecz Emil

                              elnök                                       főtitkár

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Köszönjük a véleményeket!