koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

Köszönjük a véleményeket!

Kedves Kollégák!

Az EMMI Közoktatásért Felelős Államtitkársága véleményezésre közreadta

„a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló …/2015.(…) EMMI rendeletről szóló előterjesztés”-t.

Az előterjesztéssel kapcsolatban sok, értékes véleményt kaptunk, amelyet elküldtünk az államtitkárság részére.

Több kollégánk észrevette, hogy a módosítási javaslatban még mindig „munkaidő-kedvezménynek” nevezik a szakértők számára biztosított heti egy szakértői napot. Véleményezésünkben kiemeltük ezt a kérést. A közvéleményre való tekintettel kértük, hogy a szakértői napot ne nevezzék munkaidő-kedvezménynek, mert ez a nap nem kedvezmény, hanem a szakértő az intézményen kívül végez állami feladatot!

Ezúton is köszönjük minden kollégánknak, aki vette a fáradtságot, és elküldte javaslatait a rendeletmódosításról!

Az egyesület összegzett véleményét, amint a módosítás nyilvánossá válik, a honlapon közzétesszük.

Köszönettel:

                         Bella Tibor                               Jurecz Emil

                              elnök                                       főtitkár

Rendeletek véleményezése

Kedves Kollégák!

Az EMMI Közoktatásért Felelős Államtitkársága véleményezésre közreadta

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról szóló …/2015.(…) EMMI rendeletről szóló előterjesztést.

 

A rendelettervezet megtalálható a megyei vezetőknél (elérhetőségek a „Kapcsolat” fül alatt).

Szíves segítségét ezúton is köszönjük, minden kollégának!

Tisztelettel:

Jurecz Emil

főtitkár

Nőnapi köszöntő

nonap20151

Nyugdíjas szakértők foglalkoztatása II.

Bella Tibor elnök úr és Jurecz Emil főtitkár úr részére

Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete

Budapest

Hősök tere 9.

1172

Tárgy: válaszlevél

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Főtitkár Úr!

A nyugdíjas pedagógusok, szakértők továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos ismételt kérdésükre válaszolva az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) egyértelműen meghatározza azt a kört, akikre a szabályozás vonatkozik. A Korm. határozat 1.1. pontja úgy rendelkezik, hogy a közszférában dolgozók közül azokra a személyekre vonatkozik a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény egyértelműen, valamennyi ágazatra kiterjedően rendelkezik a kétszeres ellátás tilalmáról (83/c. §). Fontos azonban kiemelnem, hogy ez a tilalom a közalkalmazotti jogviszonyban továbbfoglalkoztatott személyekre vonatkozik, míg a megbízási szerződéssel óraadóként vagy egyéb szakértői, vizsgabizottsági feladatot ellátó nyugdíjasok esetében nincs ilyen korlátozás, ők a nyugdíjuk mellett a megbízásért járó juttatást is kézhez kapják. Természetesen mindkét esetben (közalkalmazotti és megbízási szerződéssel) a továbbfoglalkoztatás kizárólag a Kormány engedélyével köthető.

A KLIK a legtöbb esetben felterjesztette a továbbfoglalkoztatási kérelmet a nyilvántartásban szereplő nyugdíjas pedagógusok foglalkoztatásának szándéka esetén, és a Köznevelésért Felelős Államtitkárság támogatásával kérte a Kormány általi engedélyezést.

Fentiekre tekintettel tehát a Korm. határozat rendelkezéseinek megfelelően a jövőben is a munkáltató kezdeményezi a nyilvántartásában regisztrált nyugdíjas pedagógusok, szakértők (érettségi vizsgabiztosok, tanfelügyelők, egyéb szakértői tevékenységet ellátók) megbízási szerződéssel történő továbbfoglalkoztatását, és a Kormány dönt az engedélyezésről.

Üdvözlettel:

Thaisz Miklós

főosztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Köznevelési Programok és Kapcsolatok Főosztály

További cikkeink...

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Hírek