koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

Tájékoztató 2020. október

Az Oktatási Hivatallal való együttműködésünknek megfelelően tájékozódtunk a tanfelügyelet és minősítés időszerű helyzetéről. A Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete fontosnak tartja, hogy autentikus személyektől, hiteles információkkal lássuk el a szakértőket. Ez a tájékoztató is ezt a célt szolgálja.

A 2020 szeptembere sem hozott könnyű tanévkezdést. Amit tavasszal már sejtettünk, bekövetkezett; újra itt a koronavírus, és ez megnehezíti a tanévkezdést.

Az iskolák újra instrukciókat kapnak az operatív törzs iránymutatása alapján az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Minket elsősorban az érdekel, hogyan alakul a jövőben a tanfelügyelet és a minősítés, mi vár a szakértőkre a közeljövőben.

Kérdéseinkre a következő válaszokat kaptuk:

A szakértők közül sokan fordultak az egyesülethez, hogy 2020 szeptemberétől mi vár a szakértőkre, hogyan fogják végezni a tanfelügyeletet és a minősítést, tekintettel, a tavasszal tapasztaltakra?

Először kezdjük a tanfelügyelettel. Ebben az évben, minden tanfelügyelet törölve lett, tehát ilyen feladatot a szakértők nem fognak kapni. 2021 januárjától tervezzük a tanfelügyelet újra indítását, legalább is, a jelenlegi elképzelések szerint. Fontos ugyanis, hogy a vírushelyzet addigra úgy alakuljon, hogy a tanfelügyelet elkezdődhessen. Tehát, ez csak egy tervezet, a 2021-es tanfelügyeletről még nincs döntés, csak szándék.

Fontos azonban, hogy a 2020-ban törölt tanfelügyeleteket pótolni szeretnénk. Jelenleg még ez is csak szándék, a megvalósítása még tervezés alatt áll. Ami most biztos a tanfelügyelet terén, hogy a következő (2021) év beosztását november vége és december közepe között fogjuk közzétenni.

Mi a helyzet a minősítéssel?

A tavalyi tanév végén a járvány ellehetetlenítette a minősítések lefolytatását. Ugyanakkor voltak olyan tervezett minősítések, amelyek lefolytatása nem engedett halasztást, pl.: gyermeket váró kollégák, vagy azok, akiknek határozott idejű kinevezése volt, stb. Számukra speciális eljárást tartottunk. Az online lehetőséggel elég sokan éltek. Bár hiányolták a személyes megbeszélést, ugyanakkor fontosnak tartották, hogy az online módon lefolytatható minősítést megtartsák.

Hogyan vélekedtek a szakértők ezzel a minősítéssel kapcsolatban?

A szakértők véleménye szerint, az eljárás ugyan megterhelő volt számukra, de reálisnak tartották az eredményeket. Ugyanakkor, sokan kérték, hogy a szakmai beszélgetést le lehessen folytatni valamilyen online kommunikációs felületen, pl.: Skype-on.

Mi történt azokkal a minősítésekkel, amelyeket nem tudtak megtartani?

Azok a minősítések, amelyek félbe maradtak, törölve lettek. Csak az eddig elvégzett bírálat lett törölve, a portfólió megmaradt továbbra is a felületen. Ezekre, új szakértőkkel, új eljárás lesz kiírva, ezért újra kell majd bírálni.

Akkor az a szakértői munka, ami addig elkészült, elveszett?

Igen, sajnos törölnünk kellett ezeket az anyagokat. Nagyon sajnáljuk, de nem lehet újra ugyanazt a bizottságot megbízni a feladattal, ennek biztosítása gyakorlatilag lehetetlen. A tervezés folyamán az országos rendszerben, a bizottság összetételének megállapításához túl sok szempontot kell figyelembe venni, ezért, nem garantálható az, hogy ugyanahhoz a minősítéshez, ugyanaz a páros kerüljön.

Tehát, akkor ősztől folytatódnak a minősítések, és az elmaradt minősítéseket is pótolni fogják. Ugyanakkor már most is vannak iskolák, ahol érint egyes osztályokat a járvány. Milyen lehetőségeket látnak ebben a helyzetben?

Igen, folytatódnak a minősítések. Ahol lehet, lefolytatjuk az eljárást. Ha az intézmény digitális távoktatásra áll át, akkor is lehet minősítést lefolytatni. Ha az Oktatási Hivatal rendkívüli szünetet rendel el az iskolában, akkor – értelemszerűen – automatikusan törlődik az eljárás.

Ha az intézmény érintett, és az eljárásban módosítást kér, ha van protokollja a vírus esetére, akkor a kérelméhez csatolnia kell a protokollt is. A kérelem alapján fogunk dönteni az eljárás lefolytatásáról.

Sok olyan kérelem fut be a szakértők részéről, hogy a Covid19-re való tekintettel, álljunk át digitális minősítésre. Ha a szakértő veszélyben érzi magát, kérelemmel fordulhat a POK-hoz. A fő szabályok vannak érvényben. A szakértők tehát egyedi elbírálással kérhetik a minősítés elhagyását a Covid19-re való tekintettel, de csak indokolt esetben fogadjuk el a kérelmet. Ennek oka, hogy a minősítési eljárás elmaradása, vagy másik időpontra helyezése, nagyon rosszul érinti a pedagógust és az osztályközösséget. (Sajnos, van olyan pedagógus, akinek már a negyedik kijelölt minősítését mondja le valamelyik szakértő, ez a minősülő pedagógusnak nagyon rossz). Ezért mindig, egyedi elbírálással döntünk a szakértő kérelméről, de mindig elsődlegesen a pedagógusok egészségét szem előtt tartva.

Bella Tibor, Jurecz Emil

KÉRDŐÍV A 2020 ÉVI TÁVOKTATÁS TAPASZTALATAIRÓL

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Tisztelt Szakértő Asszony/Úr!

Az Önök intézményében is bizonyára „megküzdöttek” a 2020. március 16-tól elindított „Home Office” távoktatással. A rendkívüli helyzetben országos szinten jól vizsgáztak az intézmények, a lehetőségekhez képest a lehető legjobban szervezték a távoktatást.
A Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete szeretné felmérni, összegyűjteni, a távoktatás tapasztalatait. Szeretnénk a tapasztalatokat eljuttatni az oktatásirányításban döntéshozók számára. Egyrészt azért, hogy ha ismételten szükség lenne a távoktatásra, célzottan lehessen segítséget kérni és kapni, másrészt – az eddigi információk ezt mutatják – a tavasszal „kényszerből” megtanultakat, a legtöbb intézményben tovább szeretnék alkalmazni, fejleszteni, a jó gyakorlatokat felhasználni így a kényszerhelyzeten kívül is szükség lehet egy jól használható eszköztár, példatár, minta, stb. kiépítésére.
Tisztelettel kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse ennek megvalósítását, segítse a könnyebb és hatékonyabb működést úgy saját intézményében, mint mások megsegítésében.
A kérdőív kitöltése névtelen, s a kitöltés mindössze néhány percet vesz igénybe.
Kérjük, hogy a válaszait 2020. október 09-ig szíveskedjen kitölteni!
Köszönjük, hogy válaszaival segítette a munkánkat!

Elnökség
KÖSZOE

Űrlap kitöltése

E-KÜLDÖTTGYŰLÉS, A BESZÁMOLÓK ELFOGADÁSA

Tisztelt Szakértő Kollégák!

Az elmúlt időszakban a világot a Covid-19 tartotta „lázban”. Ez mindannyiunk életében komoly életritmus és a mindennapi tevékenység nagyfokú átszervezését igényelte.

Az egyesület életében is bekövetkezett változásokat bizonyára Ti is érzékeltétek. Ilyen volt például, az éves küldöttgyűlés digitális formában történő megtartása.

Ezúton tájékoztatunk mindenkit a 2020. évi e-küldöttgyűlés eredményéről.

Az éves küldöttgyűlés digitális formában történő megtartását, 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletnek megfelelően szerveztünk meg.

Az elektronikus szavazást 2020. május 23-án 2400 órakor lezártuk. Az elektronikus szavazatokat az alapszabályunknak megfelelő szavazati joggal rendelkezők számára, 165 főnek küldtük el. Ebből 98 érvényes szavazat érkezett. Érvénytelen szavazat nem volt.

A beszámolókat az alábbi táblázatban összegzettek szerint fogadta el a szavazásra jogosult tagság:

Elfogad

Tartózkodik

Nem fogad el

Elnöki

98

0

0

Főtitkári

98

0

0

Felügyelő Bizottsági

98

0

0

Etikai Bizottsági

97

1

0

     

Szavazók száma:

98

Összes küldött:

165

Szavazási %

59,39%

Az Elnöki beszámolót a 2019. évi tevékenységről a küldöttek 98 igen szavazattal elfogadták.

A Főtitkári beszámolót a 2019. évi az egyesület operatív tevékenységről a küldöttek 98 igen szavazattal fogadták el.

A Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2019. évi egyesület gazdálkodásáról a küldöttek 98 igen szavazattal elfogadták.

Az Etikai Bizottság beszámolóját a 2019. évi tevékenységről a küldöttek 97 igen szavazattal elfogadták.

A szavazáson – sajnos – nem minden megye vett azonos arányban részt. Ez egyben azt is jelenti, hogy voltak aktív megyék, akik komolyan vették a szavazást, de ugyanakkor voltak olyan megyék is, akik közül csak kevesen vettek részt a szavazásban.

A legaktívabb megyék voltak:

  • Bács-Kiskun megye
  • Csongrád megye
  • Fejér megye
  • Hajdú megye
  • Jász-Nagykun-Szolnok megye
  • Nógrád megye
  • Pest megye
  • Vas megye
  • Veszprém megye

A többi megyénél 70% alatti volt a részvétel.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a küldötteknek az aktív részvételt, és egyben jelezni, hogy a megfelelő dokumentumokat eljuttattuk a felettes szervek számára, melyek általuk elfogadásra kerültek. Ennek eredménye képpen, az egyesület szabályosan működhet tovább.

Tisztelettel:

                        Bella Tibor                                                         Jurecz Emil

                             elnök                                                                 főtitkár

Húsvéti üdvözlet

Husvet2020

ÉVNYITÓ 2020

Kedves Szakértő Kollégák!

Az új tanév kezdetén tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves szakértő munkatársunkat!

A köszöntő szavak mellett – sajnos – meg kell, hogy említsük, a 2020-as év komoly megpróbáltatásokat okozott egyesületünknek is. Az elmúlt tavaszi időszak alatt, a világ megismerkedhetett egy olyan veszélyes egészségügyi problémával, amely pandémiát okozott. Gyökeresen megváltoztak mindennapjaink. Ennek következtében az egyesület működésénél is komoly nehézségekkel kellett szembenézni. Igaz ugyan, hogy a digitális platform számunkra eddig sem volt idegen, de a személyes kapcsolattartás hiánya rányomta a bélyegét az egyesület működésére. El kellett halasztani az olyan rendezvényeinket, ahol szakértő kollégáinkkal személyesen is találkozhattunk volna. Így elmaradtak a tervezett konferenciák, megyei programok, megbeszélések, tájékoztatók, valamint az oktatásirányítás egyeztető fórumai (így az OKNT is), és ami különösen nagy nehézséget okozott, elmaradt az éves a küldöttgyűlés is. Az ügyintézések is lelassultak, bár nagyon igyekeztünk, hogy folyamatosak maradjanak.

Ezért, ezzel a tanévkezdő köszöntéssel szeretnénk köszönetet mondani minden munkatársnak, a tantermen kívüli oktatás során tanúsított helytállásért. Igazán megmutattuk, hogy a pedagógus társadalom milyen rugalmas, sokszínű munkát tud végezni. A többség kreativitása elismerésre méltó. A „virtuális” katedrán tevékenykedő kollégáink, lenyűgöző alkotó értelmiségiként viselkedtek. Köszönjük, hogy olyan példát, mintát mutattak, amely elismerést vívott ki egész társadalmunkban a pedagógusok iránt!

Az egyesület életében néhány változást azonban Ti is érzékeltetek. Ilyen volt például, az éves küldöttgyűlés digitális formában történő megtartása, amit az aktuális jogszabálynak megfelelően szerveztünk meg.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a küldötteknek az aktív részvételt, és egyben jelezni, hogy az egyesület 2019. évi működésről szóló beszámolókat a küldöttek elfogadták. A részletekről külön levélben küldünk tájékoztatót.

A járványnak azonban – sajnos – nincs vége. Előfordulhat, hogy egyre több intézményben kell visszatérni a digitális oktatásra. Ezért továbbra is segíteni szeretnénk a pedagógusok, a vezetők és a szakértők munkáját, a digitális eszközökkel támogatott tantermen kívüli oktatást. Ehhez készítünk egy kérdőívet, ebben jelezheti majd mindenki, hogy – tapasztalatai szerint – mi volt az előző tanév végén a digitális oktatásban a sikeres, az eredményes, a hatásos, és jelezhetitek, hogy hol van még tennivaló, a még sikeresebb tanulói tudás megszerzéséhez.

Kérünk Benneteket, segítsétek majd a kérdőív kitöltését, amit az intézményvezetőknek is el fogunk küldeni! Ebben arra keressük a választ, hogyan alakult, milyen hatékonyságú volt a tavalyi tanév végén a digitális átállás. Milyen nehézségekkel kellett szembenézni, azt hogyan oldottátok meg, milyen jó gyakorlatok születtek. Nem titkolt cél, hogy összegyűjtve a problémákat, tájékoztassuk az oktatás döntéshozóit arról, mire lenne (anyagi szempontból is) szüksége az oktatásnak ahhoz, hogy minél eredményesebben lehessen alkalmazni a tantermen kívüli oktatást. És milyen segítségre lenne szüksége (nem anyagi szempontból is) az oktatásban résztvevőknek, hogy a leghatékonyabban alkalmazzák a digitális lehetőségeket. És az is fontos lenne számunkra, hogy milyen segítséget igényelnek a pedagógusok, és a szakértők, az egyesületünk részéről. Ahhoz is szeretnénk ötleteket, elképzeléseket, tippeket kérni, hogyan tegyük közzé, a jó gyakorlatokat.

A kérdőív még készül, rövidesen közzétesszük.

Az összesített tapasztalatokat természetesen egyesületünk nevében eljuttatjuk a döntéshozókhoz is, ezzel is segítve, hogy még hatékonyabb legyen a magyar közoktatás.

Szeretnénk továbbra is támogatni a szakértői munkát, ezért az alábbiakat tervezzünk:

Igény esetén tervezünk indítani egy olyan fórumot, amelyben szintén az éppen időszerű kérdésekhez megpróbáljuk megkeresni a helyes, az ajánlatos, a célravezető választ.

Ha igény jelentkezne a szakértői munkák segítségére, akkor tanfolyamok tartásával is szeretnénk támogatni a munkátokat, természetesen annak függvényében, hogy mire, és mekkora lenne az igény, és a járványhelyzettől függően azt is el kell majd döntenünk, hogy kontaktképzéseket, vagy digitális képzéseket tartsunk.

Természetesen továbbra is kiemelkedően fontos számunkra a szakértők érdekképviselete. Ezért is kerestük meg az Oktatási Hivatalt, hogy közvetítsük az eddig összegyűlt kérdéseket, és folytatjuk az egyeztetéseket az Országos Köznevelési Tanács munkájában is.

Az egészség megtartása és a sikeres pedagógiai munkavégzés érdekében ezúton is kérünk Benneteket, tartsátok be a járványügyi előírásokat, vigyázzatok magatokra!

Sikerélményben és eredményekben gazdag új tanévet kívánunk mindenkinek!

KÖSZOE vezetősége

Bella Tibor elnök

További cikkeink...

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Hírek