koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

ÖSSZEFOGLALÓ a ,,TUDÁSSAL – HITTEL – SZAKÉRTELEMMEL” című IV. Keceli Nemzetközi Konferenciáról

A Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének Bács-Kiskun megyei tagozata az idén negyedik alkalommal szervezte meg október 13-án a ,,TUDÁSSAL – HITTEL – SZAKÉRTELEMMEL” című nemzetközivé fejlődött konferenciát.

Bella Tibor, a KÖSZOE elnökének megnyitójával és Haszilló Ferenc polgármester köszöntőjével, majd keceli óvodások, iskolások műsorával kezdődött a Jurecz Emil KÖSZOE főtitkár által moderált program.Kecel 2

A Kecelen megtartott rendezvényre a szervezők céljának megfelelően minden évben az oktatási rendszerrel, az aktuális nevelési, oktatási kérdésekkel kapcsolatos előadásokat terveznek a téma legilletékesebb hazai szakértőinek tolmácsolásában. Az eredeti szándéknak megfelelően az oktatási rendszerünk különböző szintjein dolgozó pedagógusoknak, nemcsak a szakértőknek, hasznos új tudásanyagot, friss információkat közvetítenek. A külföldi, leginkább finn előadóknak köszönhetően pedig nemzetközi kitekintésre is van lehetőségük a résztvevőknek. Ebben az évben 14 megyéből kilencven pedagógus jelezte részvételi szándékát, s foglalta el helyét délelőtt 9 órakor a T. G. - Virágdekor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium konferenciatermében. Az idei konferenciánk egyrészt épít a hagyományos témáinkra:

  • Alapkészségek fejlesztése
  • A tanulás tanulása
  • Kompetenciák fejlesztése

Másrészt az aktualitásokra:

  • A magyar nemzeti alaptanterv (NAT) változásai.
  • A tanfelügyelet eredményei.

A meghívott előadók:

Dr. Csépe Valéria egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja: A magyar nemzeti tanterv ésszerű áttervezése c. előadás.

A professzorasszony az újragondolt NAT szakmai koncepciójának széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetéséről tájékoztatta a jelenlévőket. Felhívta a figyelmet arra is, hogy október végéig még várják a pedagógusok véleményét. Az új Nemzeti Alaptanterv végleges változata ezt követően alakul ki, bevezetése 2019 szeptemberétől várható. Mint elmondta, a célok között szerepel nemzeti kultúránk értékeinek modern eszközökkel, időszerű módszerekkel történő átadása, a magyar fiatalok számára versenyképes tudás biztosítása. Szólt a pedagógusképzés reformjáról is.

Előadásában beszélt az előzményekről, a NAT-ot újító törekvésekről, a jelen digitális kihívásairól. Kiemelte a tanulástudományi újratervezés szükségességét. A ma diákjait jövendő boldogulásuk érdekében képessé kell tenni az élethosszig tartó tanulásra. Ennek megoldását is felvázolta…(Előadása megtekinthető a honlapunkon.)

A megoldáshoz vezető út gyakorlati vonatkozásairól másik előadótól hallhattuk a legújabb eredményeket:

Dr. Csapó Benő egyetemi tanár, Szegedi Egyetem Oktatáselmélet Tanszék:

Az iskola első éveinek jelentősége az alapkészségek fejlesztésében: a diagnosztikus értékelés lehetőségei c. előadás.

Az Európai Unióban kedvezően alakulnak a korai lemorzsolódással kapcsolatos mutatók, Magyarországon azonban sajnos még mindig sok az iskolát idő előtt elhagyó fiatal. A professzor felhívta a figyelmet a probléma súlyára.

A mérés, értékelés rendszeréről, az adattudományról szólva felidézte az Amerikában gyakran hangoztatott szólást:

„Istenben hiszünk, mindenki más hozza az adatait!”

Az adatrobbanás időszakában az oktatásban is hangsúlyosabbá vált az adatok jelentősége. A bizonyítékokra alapozott oktatási gyakorlat, az „adatbányászat” korát éljük. A mérési adatokra épített diagnózis a cél: annak megállapítása, hol tart a diák a folyamatban? Bemutatta az eDia rendszer fejlesztésének újabb fázisát, áttekintette a teljes körű alkalmazás lehetőségeit és feltételeit. A SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoportja által fejlesztett eDia rendszer tudományosan megalapozott tartalmi keretekre épül. Alapvető célja a mindennapi pedagógiai tevékenység támogatása.(Részletesebben az előadásában…)

Dr. Jarkko Hautamäki finn akadémikus, professor emeritus:

A tanulás tanulása, mint kulcskompetencia a finn oktatáspolitikában c. előadás.

Az előző előadások lényegi felvetéseire is reflektált, és emellett Finnország oktatási gyakorlatának mindennapjaiba is betekintést nyújtott. A professzor konkrét példákon keresztül mutatta be, hogyan készítik fel a tanulókat az élethosszig tartó tanulásra. A gazdasági és társadalmi környezet folyamatos változásaihoz alkalmazkodni tudó, problémamegoldásban sikeres generáció kinevelése szükséges. Hangsúlyozta a nyitottságon alapuló tanulási folyamat jelentőségét.(További részletek az előadásában…)

Valaczka András OFI főigazgató-helyettes: Kompetenciafejlesztés a tankönyvek segítségével c. előadás.

Cél: A pedagógusok szakmai és módszertani támogatása az új taneszközök használatában.

Tájékoztatta a pedagógusokat kilenc kompetenciafejlesztő munkafüzetről, melyek az OH korábbi tesztsorain (PISA, Kompetenciamérési…) alapulnak.

Bemutatta a legújabb tankönyvfejlesztéseket: SNI és nemzetiségi oktatási területen. Ismertette a Digitális tartalomfejlesztés újdonságait, Szólt az okos tankönyvekről, folyóiratokról és a Tantrendről. (Továbbiak az előadásában…)

Hajnal Gabriella Klebelsberg Központ elnöke: A tanfelügyelet eredményeinek feldolgozása a tankerületekben c. előadás.

A tervek között szerepel a tanfelügyelet eredményeinek feldolgozása a tankerületekben. A kidolgozását a KIK és a KÖSZOE együttes munkájával gondolja megvalósítani. Szólt egy összegző, komplex fejlesztési terv elkészítéséről, miután lezárulnak a tankerületben a tanfelügyeleti látogatások. Lehetővé válik a „Jó gyakorlatok” megosztása intézménytípusonként.Kecel 28

Az elnök asszony kifejtette véleményét a tanulási folyamat módszertani kérdéseiről. Beszélt például a kooperatív-vissza nem rendezhető- berendezésről, ahol minden tanuló külön laptopon dolgozik, közös kivetítéssel…Továbbá, hogy indokolt az integrált csoportokban a szükséges szakemberek jelenléte. pl. logopédus…A tájékoztatót követően kérdésekre is válaszolt az előadó.

Tihor Lászlóné, a Bács-Kiskun megyei tagozat elnöke Zárszóban foglalta össze az elhangzottakat:

A fenntartható fejlődés igénye az oktatásban is felveti a „Hogyan tovább?” kérdését. A tudomány képviselői negyedik alkalommal mutattak utat aktuális kutatási eredményeikkel, s ezek gyakorlati megvalósíthatóságával. Előkészíthettünk egy tanfelügyeleti műhelymunkát a további minőségi fejlődést megcélozva. Az évente résztvevők megtapasztalták, hogy konferenciánkon értékes támogatást kapnak munkájukhoz. Mindezzel hozzájárulunk az oktatás fejlődésének fenntartásához.

Tihor Lászlóné

Bács-Kiskun megyei tagozat elnöke

IV. Keceli Nemzetközi Konferencia

,,TUDÁSSAL – HITTEL – SZAKÉRTELEMMEL”

Keceli Nemzetközi Konferencia

MEGHÍVÓ

Kedves Pedagógus Kolléga!

Szeretettel hívjuk és várjuk a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete és a Bács-Kiskun megyei tagozata által szervezett nemzetközi konferenciára, melynek célja:

  • A résztvevők ismerkedjenek meg az európai és a magyarországi oktatásfejlesztési lehetőségekkel.
  • Tájékozódjanak az idei tanév aktualitásairól.
  • Szakmai kapcsolattartás, a köznevelési rendszer kiépítésének támogatása.

Időpontja:

2018. október 13. (szombat)

Helyszíne:

T. G. - Virágdekor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

6237 Kecel, Május 1. tér 13.

Program:

800 – 900

Regisztráció

Moderátor: Jurecz Emil a KÖSZOE főtitkára

900 – 915

Megnyitó: Bella Tibor a KÖSZOE elnöke

915 – 930

Köszöntő:

Haszilló Ferenc Kecel város polgármestere

Előadások:

930 – 1020

Dr. Csépe Valéria miniszteri biztos, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

·       A magyar nemzeti tanterv ésszerű áttervezése

·       Smart redesign of the national curricilum of Hungary

1020-1110

Dr. Csapó Benő egyetemi tanár – Szegedi Tudományegyetem
Oktatáselmélet Tanszék

·       Az iskola első éveinek jelentősége az alapkészségek fejlesztésében: a diagnosztikus értékelés lehetőségei

·       The significance of the first school years in developing basic skills: The possibilities of diagnostic assessments

1110-1200

Dr. Jarkko Hautamäki professor emeritus – Center for Educational Assessment, University of Helsinki

·                        A tanulás tanulása mint kulcskompetencia a finn oktatáspolitikában

·                        Learning-to-learn as a key competence in Finnish educational policy

1200-1300

Szünet; ebéd

1300-1345

Valaczka András Ofi főigazgatóhelyettes

  • Kompetenciafejlesztés a tankönyvek segítségével

·       Competence development with the help of textbooks

1345-1430

Hajnal Gabriella – Klebelsberg Központ elnöke

  • A tanfelügyelet eredményeinek feldolgozása a tankerületekben

·       Processing of inspection results in tank areas

1430

A konferencia zárása:

Tihor Lászlóné a KÖSZOE Bács-Kiskun megyei elnöke

A részvétel a konferencián ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

(A szervezők a program esetleges módosításának jogát fenntartják.)

Regisztrálni lehet: http://koszoe.hu/Kecel

Szálláslehetőségről érdeklődni lehet: Mayer Tamásné +36 20/365-5918, radierzsi@gmail.com

Kelt: Kecel, 2018. szeptember 01.

                                                                                                Tihor Lászlóné

                                                                                                     KÖSZOE

                                                                                      Bács-Kiskun megyei elnöke

XIII. Küldöttgyűlés 2018.04.14.

Az elhangzott előadások prezentációi

eves beszam       fotitkari

hatarteruletek

A NAT tervezet véleményezése

Kedves Szakértő Kollégák!

Mint tudjátok, megjelent véleményezésre a NAT tervezete.

https://www.oktatas2030.hu/

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy Egyesületünk reprezentatív véleményt formájon erről az anyagról. Ezért kérjük, hogy szeptember 28-ig ismerjétek meg, szaktárgyaitok, szakterületeitek szerint gondoljátok át és a szakértőtől elvárható alapossággal megírt véleményeteket juttassátok el a koharyo@gmail.com email címre.

Az azt követő 2 napban összesítem a véleményeket és az egységes dokumentumot az Egyesület hivatalosan eljuttatja a megadott címre.

Sajnos nem fogom tudni kezelni a később érkező észrevételeket.

Együttműködéseteket előre is köszönöm.

Koháry Orsolya

szakértő

További cikkeink...

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Hírek